Przedsiębiorstwo RENOVA MARIOLA RUTKOWSKA  realizuje projekt nr RPSW.02.05.00-26-0450/19  pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy RENOVA poprzez wdrożenie innowacji produktowych” w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cele projektu:  Głównym celem niniejszego projektu jest zakup środków trwałych, a mianowicie: 1) ZAKUP WYCINARKI PLAZMOWEJ – 1 SZT. w celu wprowadzenia na rynek krajowy 1 innowacyjny w skali świata produkt w postaci NOWEJ HALI MODUŁOWEJ w przedsiębiorstwie Mariola Rutkowska RENOVA, a także udoskonalenia technologicznego dotychczasowego procesu produkcyjnego.

 

Do osiągnięcia celu głównego prowadzić będzie realizacja następujących celów cząstkowych:
– zakup 1 nowych środka trwałego celem rozszerzenia oferty i wprowadzenia 1 nowy innowacyjnych produkt oraz 3 innowacje procesowe,
– wzrost jakości produktów dzięki wdrożeniu innowacyjnych produktów,
– utworzenie 1 nowego miejsca pracy w oparciu o politykę zrównoważonego rozwoju,
– ochrona środowiska naturalnego,

 

Wartość projektu: 228 722,50 zł 
Wkład Funduszy Europejskich: 176 655,59 zł

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/RPOWŚ 2.5                          27.11.2020 roku
W związku z realizacją projektu nr RPSW.02.05.00-26-0450/19, tytuł:
„Wzrost konkurencyjności firmy RENOVA poprzez wdrożenie innowacji produktowych” w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z zasadą konkurencyjności, firma MARIOLA RUTKOWSKA RENOVA zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na zakup nowego i nieużywanego urządzenia ZAKUP WYCINARKI PLAZMOWEJ - 1 SZT. – gotowej do pracy. 
Szczegóły zapytania oraz specyfikacja zamieszczone zostały w załączonym pliku. 

Termin składania ofert: 09.12.2020 r. do godz. 12:00  
Ofertę należy składać w formie pisemnej w języku polskim wraz z wszystkimi wymienionymi załącznikami.
Nie dopuszcza się złożenia oferty w wersji elektronicznej. 
Pełne zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:
1. RENOVA_ZAP.OFERT+ZAŁ_Do zamieszczenia (pdf skan, podpisany)
1.a. RENOVA_Załączniki edytowalne_Do zamieszczenia (załączniki edytowalne)
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/RPOWŚ 2.5                                                   30.11.2020 roku

Odpowiedzi do zapytania ofertowego_1

1.c RENOVA_Pytania i odpowiedzi do postępowania_nr1.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/RPOWŚ 2.5                                                  07.12.2020 roku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.  
1.f RENOVA_Unieważnienie postępowania podpisane